Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning

De Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning is samengesteld in samenwerking met partijen die vanuit verschillend perspectief betrokken zijn bij ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Dit varieert van zorg- en welzijnsorganisaties tot gemeenten en van verzekeraars tot patiënten- en cliëntenorganisaties. De Toekomstagenda bevat aanbevelingen en actiepunten rondom vijf thema's. Op deze website wordt de actuele stand van zaken samengebracht rond deze speerpunten. Bekijk ook de Toekomstagenda tijdlijn en de Toekomstagenda in cijfers.

Samenspel

Samenspel formele zorg en informele zorg en ondersteuning

Agendapunten en acties

Toerusten

Goed toerusten van mantelzorgers en vrijwilligers

Agendapunten en acties

Deskundigheid

Deskundigheidsbevordering mantelzorger, vrijwilliger, professional

Agendapunten en acties

Vrijwilligerswerk

werving, passende scholing en begeleiding en goede matching van vrijwilligers

Agendapunten en acties

Burgers aan het roer

Versterken en verrijken zelforganiserend vermogen van de samenleving

Agendapunten en acties

Congres 'Durven Doen!'

Informele zorg anders? Bouw mee aan de toekomst!

Lees het verslag